News

ਓਂਟਾਰੀਓ ਨੇ ਡਰਾਈਵ ਕਲੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਬੰਦ

ਓਂਟਾਰੀਓ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡਰਾਈਵ ਕਲੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ…