ਸਾਈਡ ਸਕਰਟਸ ’ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਈਕੋਫ਼ਿਨ

Avatar photo

ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ (ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ) ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਕੋਫ਼ਿਨਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ‘ਘੁਮਾ ਕੇ’ ਖਿਚਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ‘ਵੋਰਟੈਕਸ ਜੈਨਰੇਟਰਸ’ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ: ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ (ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ)

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟਰੇਲਰਾਂ ਲਈ ਈਕੋਫ਼ਿਨਸ ਸਾਈਡ ਸਕਰਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਈਡ ਸਕਰਟਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫ਼ਿਊਲ ਦੀ 20% ਵੱਧ ਬੱਚਤ ਕਰਨਗੇ।