Paid

ਮੈਚਿੰਗ ਐਸੇਟਸ – ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਚ.ਆਰ. ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਲੋਡਲਿੰਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ

ਸ਼ਿੱਪਰਜ਼, ਬ੍ਰੋਕਰ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਡ ਮੈਚਿੰਗ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਲੋਡਲਿੰਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਚਿੰਗ ਐਸੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ…